Om oss

Öppna hjärtat Second Hand - Malmö, Ystad, Center Syd, Eskilstuna & Osby

All vinst från Öppna Hjärtats butiker tillfaller Barnmissionens nödhjälpsarbete runt om i våra verksamhetsländer. Överskottet av kläder som butikerna producerar går som humanitär hjälp till skänks till fattiga människor i länder som Ukraina och Rumänien. För butiken i Eskilstuna tillfaller halva överskottet KFUM:s ungdomsarbete i Eskilstuna. 

Öppna Hjärtat Second Hand har i över 20 år genom sina butiker gett sitt överskott till Barnmissionens biståndsarbete. Barnmissionen är en kristen hjälporganisation som i över 30 år genomfört humanitära insatser med inriktning på barn, ungdom och familjer. Barnmissionens uppdrag är att hjälpa nödlidande barn och familjer till ett värdigare liv bort från fattigdom och hopplöshet. www.barnmissionen.se

Verksamheten vilar på vår värdegrund, där vi utmanas att hjälpa de mest behövande och betonar alla människors lika värde. Vi vill därför erbjuda hjälp till hela människan; ande, själ och kropp.

Barnmissionen bedriver sin hjälpverksamhet bland utsatta människor i ett flertal länder såsom Filippinerna, Moldavien, Ukraina, Bangladesh, Kenya, Elfenbenskusten, Burkina Faso, Uganda, Malawi och Zambia.
Hjälpverksamheten sker inom primärt tre olika områden: Utbildning, Hälsa och Hjälp till självhjälp.

 
 

Barnmissionen har ett 90-konto och är kontrollerade av (SFI) Stiftelsen för Insamlingskontroll. Vi är även medlemmar i Svenska Missionsrådet (SMR).